Apostant per les persones, apostant pels projectes

per

Què està passant en el nostre entorn empresarial? Com està el mercat laboral? En aquest moment, diria que l’àmbit laboral està entrant en una transformació i un canvi del que hem de ser conscients. Per una banda, les organitzacions busquen activament professionals amb talent que aporten no solament bons coneixements i experiència comprovada, sinó també excel·lents competències i habilitats com el treball en equip, la implicació, l’autonomia, la innovació, la creativitat,… entre altres. Per altra banda, existeixen professionals amb experiència, que tenen noves inquietuds, ganes de millorar qualitativa i/o quantitativament en el lloc de treball, i sobretot necessiten nous reptes, nous projectes i noves motivacions. A més, també hem de tenir en compte que els joves que s’incorporen en el món laboral o els que ja tenen experiència, encara que sigui mínima, es mouen per projectes, amb un temps limitat i no es plantegen on estaran o que faran a mig i llarg termini, el que els interessa és el curt termini i la immediatesa.

En aquest context, els que estan en la direcció de l’empresa, els líders, han de reflexionar sobre quin és el projecte de l’organització, quin és el sentit de totes i cadascuna de les funcions, activitats i responsabilitats del personal col·laborador, i estar contínuament plantejant-se si les persones que formen el seu equip són felices en l’organització, si estan en el lloc adequat i si troben en la seva empresa aquells valors i projectes que els fan vibrar en el seu dia a dia.

Per a moltes persones no és suficient en tenir la seguretat en la feina o un bon salari, busquen alguna cosa més, precisen estar i ser feliços en el seu àmbit personal i professional. És per aquest motiu que molts dels processos d’acompanyament que s’estan realitzant són per ajudar a definir què els fa feliços i quin tipus de projecte és el que encaixa per donar el millor de si mateixos; definir què poden aportar a l’organització i quin tipus de projecte ha de tenir aquesta per ser atractiu i motivant. Donar i rebre, sempre és una responsabilitat compartida, i per això tant les empreses com les persones han de reflexionar sobre què volen realment i quina és l’aportació que han de fer.

En aquesta línia, és d’admirar poder comprovar que existeixen empreses molt properes que estan sol·licitant processos d’acompanyament per als seus treballadors que els ajuden a definir si estan en el projecte que els permet aportar el màxim potencial, acceptant exposar-se a que finalitzat el procés en qüestió, la persona pot descobrir talents que poden ser vàlids per a la pròpia empresa o no, i en aquest cas, buscaran un nou projecte en el que es puguin desenvolupar millor professionalment. Són organitzacions que tenen clar que la felicitat és una clau per avançar, i que les persones han de conèixer els seus talents i aportar-los a l’empresa per aconseguir el millor. Diferents estudis han demostrat que els treballadors feliços incrementen en un 30% la seva productivitat.

Estem en un moment en què hem d’obrir-nos als canvis i ser proactius davant d’ells, i els líders han d’apostar més que mai per les persones i ajudar-les a descobrir els seus talents, per aconseguir que siguin feliços i donin el 100% d’ells.

M’atreveixo a finalitzar aquest article amb una afirmació: “Aposta per les persones i comprova com augmenta la productivitat en els teus projectes”…. i tu, líder, què opines?

Jovita Latorre Saura. Psicòloga i Directora d’Òptima Business Consulting

comparteix

TALENT

I tu, com et defineixes?

EXECUTIVE

Dirigeix i lidera grans equips

JUNIOR

Inicia't, aprèn i creix dins el món laboral

FREELANCE

Desenvolupa projectes