Com millorar l’experiència de l’empleat

per Montse Infante

Per què marxa el personal de l’empresa?

Quins son els costos de la rotació de personal?

Quines coses està fent malament l’empresa, o podria fer millor, per fidelitzar al seu client intern?

En general s’identifiquen diferents causes que fan que els empleats optin per abandonar l’empresa i/o es converteixin en “paràsits” de l’organització i, per tant, donin baixa productivitat.

  • Manca d’adequació lloc – persona.
  • Manca de recursos o recursos millorables.
  • Clima laboral deficient.
  • Manca de comunicació interna.
  • Estil de lideratge.
  • Manca d’objectius professionals.
  • Manca de formació i creixement professional.
  • Manca d’equitat interna.
  • Manca de carrera professional.
  • Etc.

És evident que aquest fet té una repercussió econòmica en el compte d’explotació, molts cops difícil de detectar. Per tant, si el que es pretén és fidelitzar al client intern, el que ens cal és un bon diagnòstic per saber on hem d’actuar. Existeix una bona eina que ens permet fer-ho de forma dinàmica i participativa, es tracta del “Mapa d’experiència de l’empleat”.

Aquesta eina té com a objectiu principal millorar l’experiència de la plantilla i fer que les persones que treballen a l’empresa siguin més felices. Es tracta de mapejar les diferents fases per les quals passa una persona des de la seva incorporació, passant pels punts d’impacte dins de l’organització (opcions de formació, objectius professionals, promoció, remuneració, relacions amb els companys/es i superiors, gestió dels conflictes, etc.). El quid de la qüestió no és fer-ho des de la perspectiva de l’empresari o de RRHH, sinó des de la perspectiva del treballador. Posar-se en les sabates de l’empleat/da ens donarà una visió més realista i de més qualitat per poder emprendre accions per fidelitzar-lo i fer que sigui més feliç.

Un client és pel Departament de Màrqueting el que un empleat pel Departament de RRHH.

comparteix

TALENT

I tu, com et defineixes?

EXECUTIVE

Dirigeix i lidera grans equips

JUNIOR

Inicia't, aprèn i creix dins el món laboral

FREELANCE

Desenvolupa projectes