Dirctor de projectes

Cap de projectes i Innovació

Descripció

Entitat vinculada al sector mèdic precisa incorporar un/a Cap de Projectes i Innovació.

Perfil

 • Formació acadèmica: Estudis de Grau, Diplomatures o Llicenciatures relacionats amb l’àrea que ocupa. Es valorarà formació de màster o postgrau en l’àmbit de les ciències biomèdiques o afins. Es valorarà doctorat en l’àmbit de les ciències biomèdiques o afins.
 • Idiomes: Català i castellà equivalent nivell C2. Anglès equivalent nivell C1.
 • Experiència professional a valorar: experiència professional acreditada, mínim 5 anys en la coordinació d’un Departament. Es valorarà experiència com a cap de departament en una organització científica o de recerca, desenvolupant les funcions pròpies del lloc de treball interactuant amb altres entitats, personal investigador i parts interessades.

Funcions i tasques a realitzar

 • Desenvolupar el pla estratègic de projecció nacional i internacional de la recerca del centre, incloent la definició del pla d’acció de curt, mitjà i llarg termini.
 • Coordinar el procés de pre-award, a través de la cerca i difusió de convocatòries nacionals i internacionals, preparació i presentació de les propostes fins a la concessió dels projectes.
 • Supervisar el procés de post-award una vegada concedits els projectes, incloent el seguiment de la gestió econòmica, amb el propòsit d’assegurar l’administració del finançament dels projectes, segons els estàndards establerts pels organismes finançadors.
 • Desenvolupar l’àrea d’innovació i transferència, a través de la identificació i cerca de resultats de la recerca, gestionant les llicències i patents, potenciant la cultura innovadora i de transferència de coneixement del centre.
 • Coordinar la relació amb els investigadors, promovent i incentivant la seva participació en els projectes R+I+D.
 • Coordinar l’elaboració i lliurament dels indicadors de producció científica, amb el propòsit de proveir a la Direcció i als organismes de finançament la informació de rendiment dels projectes i altres iniciatives.
 • Coordinar les convocatòries internes, incloent la redacció i publicació de les bases, resolució de dubtes de les propostes i la seva gestió.
 • Supervisar els acords de col·laboració amb empreses i altres instituts.
 • Desenvolupar la Memòria Científica Anual de I’entitat.
 • Col·laborar en aquelles tasques administratives que li siguin encarregades pel seu responsable, gerència o direcció, amb el propòsit de contribuir a l’assoliment dels objectius de la seva àrea o departament.
 • Participar en els Comitès i Comissions que el lloc requereixi, amb el propòsit d’assegurar l’assoliment dels objectius de l’entitat.

envia'ns el teu CV

Si aquesta oferta no encaixa amb el teu perfil envia'ns el teu CV perquè et tinguem present
comparteix

TALENT

I tu, com et defineixes?

EXECUTIVE

Dirigeix i lidera grans equips

JUNIOR

Inicia't, aprèn i creix dins el món laboral

FREELANCE

Desenvolupa projectes